Природа

 

 

business

 

 

 

 

 

business

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Априлци е известен с красивата си природа, доминирана от най-високата част на Стара планина.Многобройни пътеки, планински бързеи и склонове и поляни, покрити с

business

широколистна, иглолистна и алпийска растителност, допринасят за бурното развитие на планинския туризъм в последните години. Връх 'Мара Гидик' (понастоящем 'Русалка') се извисява над града.business

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

business